Ziyaretçi Defteri | Hakkımızda | Sohbet Mekanları | İletişim
Anasayfa | Duvar Kağıtları Tüm Diller

Türkçe 1600x1200

Metni Göster/Gizle

İnsanın ebede uzanmış emelleri ve kâinatı ihata etmiş efkârları ve ebedî saadetlerinin envaına yayılmış arzuları gösterir ki bu insan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve âhiretine bir intizar salonudur.
Risale-i Nur Külliyatı’ndan

Masaüstü İndir
Metni Göster/Gizle

Cenab-ı Hakk’ı bulan, neyi kaybeder? Ve Onu kaybeden, neyi kazanır? Yani “Onu bulan her şeyi bulur; Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz, bulsa da başına bela bulur.
Risale-i Nur Külliyatı’ndan

Masaüstü İndir
Metni Göster/Gizle
Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyne’s-sema ve’l-arz âlemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icad eden Kadîr-i Zülcelal; Mehdi ile de âlem-i İslâm’ın zulümatını dağıtabilir. Ve vaad etmiştir, vaadini elbette yapacaktır.
Risale-i Nur Külliyatı’ndan
Masaüstü İndir
Metni Göster/Gizle

Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; san'at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.
Risale-i Nur Külliyatı’ndan

Masaüstü İndir
Metni Göster/Gizle
Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.
Risale-i Nur Külliyatı’ndan
Masaüstü İndir
Metni Göster/Gizle

Risale-i Nur Külliyatı, Kur’an-ı Kerîm’in cihan-şümul bahçesinden derilen bir gül demetidir. Binaenaleyh onda, o mübarek ve İlahî bahçenin nuru, havası, ziyası ve kokusu vardır.
(Risale-i Nur Külliyatı’ndan)

Masaüstü İndir
Metni Göster/Gizle

En ehemmiyetsiz ve en küçük zannettiğimiz mahluklar, bazen sanat ve hilkat cihetinde en büyüğünden daha büyük olur.
Risale-i Nur Külliyatı’ndan 

Masaüstü İndir
Metni Göster/Gizle
Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız! Âyâ Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefihane taklit edenler, ittiba değil belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam diyorsunuz.
Âgâh olunuz ki siz ahlâksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz! Çünkü şu surette ittibaınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır!
Risale-i Nur Külliyatı’ndan 
Masaüstü İndir
Metni Göster/Gizle
Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.
(Maide, 5 / 51)
Masaüstü İndir
Metni Göster/Gizle

Gecelerimiz çok karardı ve çok kararan gecelerin sabahları pek yakın olur.
Risale-i Nur Külliyatı’ndan 

Masaüstü İndir