Ziyaretçi Defteri | Hakkımızda | Sohbet Mekanları | İletişim
Anasayfa
6,238

Devlet-i ilmiyede meşrûtiyet-i ilmiyeyi te’sis etmektir. Tâ ki,  efkâr-ı umumiye-i ilmîye feveran ile, ağraz ve enaniyet ve evhâm ve şübehatı bel’ etsin. Zîra herbir âlim, kendi fikrini herkese kabul ettirmekle taklid yolunu açmak ve taharri-i hakîkatın yolunu seddetmekle bir nev’i istibdâd-ı ilmiye yapıyor. Elhâsıl: İstibdad gerek idarede gerek ilimde olsun, semerât-ı sa’ yi istihlâkla istikbâle istidbâr ediyor. İdarede kuvvet kanunda olmalı. Ve ilimde de kuvvet hakda olmalı. Yoksa istibdâd hükümferma olur.

 

Açıklayan: Şener Dilek
Okunan Yer: Asar-ı Bediiye

Yorumlar ve Yorum ekle

Henüz bu içeriğe yorum gelmemiş.

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Popüler içerik